Få hjälp!

Behöver du eller någon i din närhet hjälp? Nedan finner du några kontaktvägar. Skolsköterskan på din skola kan också alltid hjälpa till.

  • Om du behöver sjukvårdsrådgivning eller hjälp med att hitta rätt i vården – kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177 (öppet dygnet runt)
  • Gäller det livshotande tillstånd, ring 112

GOTLAND

  • MiniMaria, Region Gotland (dagtid) 0498-20 46 00
  • Ungdomsgruppen, Region Gotland (dagtid) 0498-26 89 35
  • Alkohol- och drogrådgivningen, Region Gotland (dagtid) 0498-26 89 58
  • Socialjouren, Region Gotland (kl 16-03) 0498-26 91 45
  • Region Gotlands samlade information om drogsituationen på Gotland.