Vad är Spice?

 

NÄTDROGER

Begreppet nätdroger, eller Internetdroger är inte helt lätt att förstå. Nätdroger är att ord som används ganska mycket i media och är från början ett namn från de droger man kan köpa och sälja via Internet. Men när man använder ordet nätdroger är det inte så vanligt att man bara menar droger som går att köpa via nätet.

Droger är kemi. I Sverige klassas olika preparat som narkotika utifrån sin kemiska sammansättning. Om nya preparat dyker upp (som har en annan kemisk sammansättning) är de inte per automatik narkotikaklassade även om de ger samma effekter och skador som preparat som är narkotikaklassade ger. Droger kan alltså vara farliga trots att de inte blivit narkotikaklassade.

Här är några saker som kan räknas som nätdroger:

  • RC-droger (”Research Chemicals”) eller designerdroger.
  • Nya psykoaktiva substanser (NPS) är ett ord som används allt mer både i Sverige och internationellt för att beskriva vad det är man menar: nya substanser som påverkar oss, men som inte hunnit bli klassade som till exempel narkotika.
  • Preparat som på olika sätt förknippas med internet (försäljning, marknadsföring, m.m.)
  • Preparat som till en början marknadsförs och säljs som lagliga preparat (sk legal higs) även om de senare blir olagliga
  • Exempel på nätdroger är olika rökmixar som spice, syntetiska cannabinoider och katinon-derivat (MDPV, mefedron) m.m.

SPICE

Spice är ett namn för olika substanser som liknar cannabis, så kallade syntetiska cannabinoder som röks. Det består av torkade örter eller torkade växtdelar (det är därifrån namnet kommer) där man har tillsatt den syntetiska cannabinoiden med hjälp av lösningsmedel.

Spice kan innehålla många olika typer av substanser och säljas under många olika namn. Spice ger effekter som liknar de man får av cannabis, men man får ofta ett kraftigare rus med centralstimulerande effekter också. Eftersom olika lösningsmedel används för att framställa spice får man också andra effekter, som minskad muskelkontroll, ökad reaktionstid och sämre reflexer. På längre sikt kan man få rinnande näsa, hosta, irriterad hals, extrem trötthet, huvudvärk, ångest och känna nedstämdhet.

SÅ PÅVERKAS KROPPEN

Syntetiska cannabinoider påverkar samma receptorer i hjärnan som cannabis gör. Det är därför rusen ger liknande effekter, till exempel Illamående, trötthet, stora pupiller, minnesstörning, förhöjd puls och förhöjt blodtryck. Man kan känna sig avslappnad, men man kan också få torr mun, hungerkänslor, panikkänslor, ångest, illamående, rastlöshet, förhöjd puls och förhöjt blodtryck. Man riskerar också att få njursvikt, hjärtinfarkt och problem med levern.

Tecken på överdos kan vara stora pupiller, hyperaktivitet, upprymdhet, rastlöshet, bröstsmärtor, hallucinationer och kramper. En överdos innebär en ökad risk för psykos, illamående, kräkningar, kramper och njursvikt. I extrema fall kan man drabbas av epileptiska anfall, hjärtstillestånd och död.

Spice är starkt beroendeframkallande.

MDPV

MDPV är en ny drog som narkotikaklassades 2010. Effekterna liknar de av amfetamin och ecstasy. MDPV är ett vitt eller gulaktigt pulver som kan ätas, snusas, rökas och injiceras. Ruset varar ca 3–6 timmar.

SÅ PÅVERKAS KROPPEN

Effekterna av MDPV liknar de av amfetamin och ecstasy. Man får bland annat hjärtklappning, förhöjt blodtryck, sömnlöshet och ångest. Eftersom MDPV är en relativt ny drog finns det inte så mycket forskning om skador och effekter på lång sikt. De skador man känner till har rapporterats av sjukvården när patienter har drabbats av förgiftning eller överdos som krävt vård på intensivvårdsavdelning. Förutom att MDPV är väldigt skadligt för kroppen så är det också svårdoserat vilket ökar risken för förgiftningar och överdoser. Symptom vid MDPV-förgiftning är förvirring, ångest, bröstsmärtor, oro, svettningar, muskelvärk.

HUR VANLIGT ÄR DET?

Sannolikt är MDPV inte så utspritt nationellt. I Västmanland har man märkt av många fall under 2012. Många av de som tagits in för MDPV-förgiftning hade också annan typ av missbruksproblematik. Bland skolelever är det nästan ingen som använder MDPV. De vanligaste så kallade nätdrogerna är spice eller andra rökmixer.

Även kallat: badsalt, monkey dust, kannibaldrog, apdamm

KÄLLOR

drugsmart.com